Nabídka kurzů

Připravujeme na role, i s ohledem na to, že to jsou životní situace a role, které jsou jednak velmi specifické, a zároveň neexistuje žádný vzdělávací program, který by Vás na danou roli připravil.

Tyto role jsou:

  • Člen podnikatelské rodiny
  • Odpovědný vlastník (aktivní / neaktivní) 
  • Zakladatel – „bývalý společník“ – život po firmě
  • Člen orgánu 
  • Vlastník & Manažer 
  • Obmyšlený
Díváme se tedy na to, co potřebuje, ta která role v podnikatelské rodině a rodinné firmě, a to z pohledu rodinné firmy i rodiny. Při tom budeme kombinovat jak teorii, tak naši praxi a zkušenosti a zároveň praxi a zkušenosti jiných odborníků, ale i členů podnikatelských rodin. Uvědomujeme si důležitost budování a udržování dobrých vztahů v rámci rodiny a proto Vám chceme pomáhat budovat i sociální kapitál rodiny. A to zejména rozvojem komunikačních schopností a prevencí konfliktů i schopností jak je řešit.

Neposkytujeme manažerské vzdělávání a nechceme v tomto ohledu konkurovat zavedeným školám.

X
Bitnami